foto1
The new technology of solar panels
foto1
The new technology of solar panels 1
foto1
The new technology of solar panels 3
foto1
The new technology of solar panels 4
foto1
The new technology of solar panels 5

Domy gotowe budowane z prefabrykatów zbudowanych na bazie konstrukcji drewnianych nadal są w Polsce mniej popularne niż w pozostałych krajach Europy Zachodniej.

domy gotoweDomy tego typu, są aktualnie jednym z trzech typów obok domów szkieletowych budowanych od razu na placu budowy i domów z pełnych bali – systemów budowania domów w oparciu o konstrukcje drewniane.

Budowanie domów prefabrykowanych rozwinęło się pod postacią budową tzw. domów gotowych szybko po skończeniu drugiej wojny światowej. Wynikało to z faktu wzrostu zapotrzebowania na szybko wznoszone domy mieszkalne. Wobec zniszczeń wojennych i trudności ze zdobyciem niezbędnych surowców bardzo popularne stało się ogólnodostępne drewno.

Oczywiście pierwszy gwałtowny wzrost budownictwa drewnianego wynikał z faktu, że każdy sposób prefabrykacji drewna pozwalał na szybsze wybudowanie domu. Oczywiście ile było budujących tyle było metod stawiania tego typu domów. Nie zawsze były to rozwiązania słuszne. Czas szybko zweryfikował jakość poszczególnych rozwiązań.

Krytyka tego typu rozwiązań szybko spowodowała to, że pojedyncze firmy zaczęły łączyć się w związki i stowarzyszenia, aby móc zlecać wybranym naukowcom badanie tej formy budownictwa, aby możliwie najlepiej ją udoskonalić. Zaowocowało to zmianą wizerunku budownictwa drewnianego w sposób prefabrykowany w większości krajów europejskich.

Firma wstępująca do tego rodzaju stowarzyszenia, czy wchodząca w związek, musi przejść odpowiednią certyfikację, tak aby stosować certyfikowane rozwiązania i materiały charakterystyczne dla budownictwa drewnianego. Stworzone zostały także specjalne systemy kontroli produkcji i monitorowania tworzenia materiałów budowlanych. Monitorują to przeznaczone i powołane do tego odpowiednie instytucje. Tak więc odpowiedni znak jakości wydawany przez odpowiedniej renomy stowarzyszenie, jest rezultatem pozytywnego przejścia wielu badań i surowych kontroli. Ma być gwarantem otrzymania najwyższej jakości materiałów budowlanych, będących podstawą wybudowanego w przyszłości domu. Również firmy budowlane otrzymują tego typu certyfikacje, po stwierdzeniu, że budują zgodnie ze standardami sztuki odpowiedniej dla danego rodzaju budowanych konstrukcji.

Doprowadzenie do tego typu sytuacji poskutkowało wzrostem koniunktury na domy drewniane budowane właśnie z prefabrykatów. I to na przestrzeni ostatnich 20 – 30 lat. I tak dla przykładu w Austrii, w roku 1970 naszej ery udział budownictwa domów gotowych wynosił 5%  całości wybudowanych w tym kraju siedlisk ludzkich. Natomiast w roku 2005 odsetek ten wynosił już 35% ogółu budynków w tym kraju. W podobny sposób budownictwo domów gotowych rozwinęło się w Niemczech, Szwecji, Finlangi, Anglii, Norwegii czy Szwajcarii. Wszędzie tam powstawały stowarzyszenia zrzeszające firmy budujące domy gotowe gwarantujące odpowiednie certyfikaty dla materiałów budowlanych i systemów wznoszenia tego typu domów.